Veškeré nákupy jen pro členy klubu bylinyklidem

Pro členy klubu výběr z celé nabídky, pokud nejste členy, nakupujte pouze semena a sazenice, díky.

  • Zde se neposkytují služby dle Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. – zvláště ne § 2 odst. b)
    konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující rozhodování pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) nebo zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil.
  • Úspěšná léčba tzv. civilizačních chorob je závislá na různých faktorech, často je podmíněna úpravou životního stylu a dietickými opatřeními. Souvisí též se stavem mysli a přijetím zodpovědnosti za své zdraví. Byliny tady byly k pomoci už dávno a nejsou novými, „trendy“, léčivy. Odpradávna nabízejí své účinky těm, kteří je dokážou rozeznat, najít, či vypěstovat, ochraňovat, sklízet, uskladnit, používat a dávkovat nebo mají někoho takového mezi svými přáteli.

Pokud jste dostali heslo mailem, nakoupit můžete, respektujte prosím zásady klubu.