Bylinné masti

Veškeré zboží v této kategorii jsou sběratelské předměty. Popsané účinky a užívání jsou pouze údaji o používání těchto produktů v dávné historii lidového léčitelství
Zde se neposkytují služby dle Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. – zvláště ne § 2
odst. b) konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující rozhodování pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) nebo zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil.

Zobrazuji všech 5 výsledků